torsdag, januari 19, 2012

Tiden räcker inte till för Socialdemokraterna

Juholt med sin glada kulbo.
Socialdemokraterna har inte råd att vänta på att stormen kring Juholt snart skall dra över. Juholts ”misstag” och blunders är inte något som kan passera förbi då han som partiordförande och person representerar hela partiet. Nu måste Socialdemokraterna börja inse att tiden är knapp för att rusta upp och mobilisera sig inför valet den 14 september 2014.

Väljer man att behålla Juholt som partiordförande innebär det att man nöjer sig med att åter vara i opposition, dock en svag sådan. Tyvärr saknas naturliga och klara personligheter inom socialdemokraterna som kan tänkas ta över efter Håkan Juholt. Partiet håller på att luckras upp inifrån.

Vilka alternativ finns istället för Juholt?
Thomas Bodström är en sådan kandidat och en annan är Thomas Östros som jag personligen tror kommer att ta över efter Juholt. Jag vill påstå att till och med Ylva Johansson skulle vara ett lyft för Socialdemokraterna istället för Håkan Juholt.

Vem väljer du?


Just nu pågår samtal där Sven-Erik Österberg från verkställande utskottet förhoppningsvis kommer att fatta ett klokt beslut med utfallet att Juholt kommer att avgå.
DN, SvD, GP, AB

0 kommentarer: