söndag, juli 25, 2010

Afghaner som skäms för att säga att de är från Afghanistan


Jag har vid flera tillfällen mött folk som skäms för att visa sin sanna identitet. Själv är jag en person som är säker i min identitet fast det i vissa falla kan verka svårt när man väl befinner sig i sitt hemland. Jag har svårt att hantera folk som inte vågar säga var de kommer ifrån för att de antingen skäms för att avslöja vilket hemskt land de är i från eller så skäms de för landet i stort.
Vid flera tillfällen jag har råkat träffa på dessa falska människor utan stolthet och ryggrad.

Har man flytt sitt land för att det råder krig eller förföljelser och tagit sin tillflykt till Sverige med hänvisning till ursprungslandet så bör man inte skämmas för sina rötter. Det är trots allt ursprungslandets situation som har möjliggjort närvaron i Sverige.

Det finns tydliga mönster i de som inte vågar avslöja sin identitet eller ursprung.

  • Personerna i fråga har relativ kort historia i ursprungslandet
  • Personerna skäms för landets historia
  • Personerna känner större samhörighet med grannlandet då de växt upp och levt där.
  • Personerna känner ingen samhörighet med ursprungslandet.
Jag skall gå rak på sak och avslöja vilka typer av afghaner som oftast skäms för att avslöja sitt ursprungsland. Minoritetsgrupperna i Afghanistan så som Tadjiker, Uzbeker och Hazarer är de enda som skäms för att avslöja sitt ursprungsland. Senast igår träffade jag ett sällskap som skulle grilla i Borås som saknade ryggrad och stolthet. När jag noterade att de pratade Persiska frågade jag vad de kom ifrån. På detta svarade de att de var från Iran. När jag själv fick frågan svarade jag med Afghanistan. Då avslöjade han att de också var från Afghanistan. Förvånad frågade jag varför han nyss hade hävdat Iran och nu ändrat sig? Röd i ansiktet och med skamsen blick kunde han inte ge ett svar men hävdade att de var från Herat provinsen. Jag förtydligade att Herat ligger i Afghanistan och att han borde sagt Afghanistan och inte Iran.

Inte ens Romer (Zigenare) skäms för sitt ursprungsland trots att de inte har det bästa ryktet i världen. Men Tadjiker, Hazarer och Uzbeker och i vissa fall några falska Pashtuner har det som krävs för att visa sin stolthet för sitt ursprung. Vad skäms ni för? Det kanske är lika bra att ni inte uppger att ni är Afghanistan när ni anländer till Sverige eller vilket annat land ni nu söker er tillflykt till. Eller är det snarare möjligheten till uppehållstillståndet som förbättrar er situation om ni uppger ursprungslandet till Afghanistan som ni i första taget yrkar på detta land som er ursprungsland?

Jag har också noterat att vissa Hazarer uppger till migrationsverket att de kommer från Afghanistan, närmare bestämt från Helmand (då det råder väpnad konflikt i denna provins). När jag frågar närmare från vilken del av Helmand och lite mer detaljerat om denna provins visar det sig att de inte alls härstammar från provinsen. De har med andra ord förfalskat sina dokument och hittat på sin historia för myndigheterna i Sverige. De kan varken språket eller sederna för provinsen. Falska människor är den värsta sortens människor!

0 kommentarer: