fredag, april 09, 2010

Demonstration mot moskébygget
Idag kan man läsa att nazister och högerextrema krafter skall samlas under söndagen för att demonstrera mot moské-byggnationen i Göteborg vid Ramberget. Motdemonstranter sam vänsterextrema grupper har redan nu börjat mobilisera sig för att förhindra att nazisterna kommer till tals. Situationen är och stämningen är orolig då båda grupper inte drar sig för att ta till våld.
Byggföretaget har redan nu fått ta emot en massa hot från nazisterna där man gått ut med att attackera byggnadsarbetarna för att förhindra byggnationen.

Motståndarna till moskén menar att man inskränker på svensk mark samt att man förstör grönområdet kring Keillers-park. Detta är helt befängt då de inte vekar vara pålästa om vad som tidigare funnits på den plats där man planerar moskén.

Området kallas även för "Ättesstupan" där man tror att gamlingar kastades ut från stupet då man inte orkade ta hand om sina äldre. Här har tidigare varit en stor soptipp samt bilskrot. Då var det ingen som klagade eller protesterade mot att detta inskränkte på parken. Man rensade upp detta och på denna plats byggdes en bensinstation som var obemannad. Denna stod länge här och till sist var den inte lönsam och man rev ner den. Efter detta har området varit lämnad åt sitt öde med asfalterad tomt som inte användes till något tills islamiska föreningar gick ihop med önskemål om att bygg en moské.

Uppenbarligen är det moskén som väcker känslor då inga protester mot soptippen eller den asfalterade tomten ägde rum. Detta kan bara sammanfattas med att nazisterna försöker väcka opinion mot moskén med argument att man förstör Keillers park fast i själva verket är målet att stoppa moskén. Dessa krafter agerar mot religionsfrihet samt mot utveckling. En moské är detsamma som en kyrka för kristna där man utövar sin religion. En byggnad på denna tomt innebär mer liv och utveckling till ett område som nästintill verkar dött. Moskén är inte skattefinansierad utan det är den Saudiska staten som står för kulorna. Varför är man emot en byggnad som bara tillför mervärde både till stadsbilden samt till näringsidkarna kring Kvilletorget.

Än så länge har de troende muslimerna hänvisats till en fallfärdig lokal på Hisingsgatan som är planerad att rivas när som helst då nya lägenheter planeras att byggas här. Någon annan "riktig" moské finns tyvärr inte i Göteborg där de ca 50 000 troende muslimerna är välkomna.

 

© www.ghairat.com